JAK WYBRAĆ DOBREGO WYKONAWCĘ?

Wybierając wykonawcę, należy sprawdzić, czy posiada on na swoje wyroby Aprobatę Techniczną, wydaną przez Instytut Techniki Budowlanej, oraz Certyfikat Zgodności z Aprobatą Techniczną, wydany przez niezależną jednostkę certyfikacyjną, lub deklarację takiej zgodności, popartą wynikami badań laboratoryjnych. Ten drugi dokument potwierdza dopuszczenie wyrobu do obrotu i do stosowania w budownictwie oraz upoważnia producenta do oznaczania go znakiem „B”.

Przestrzegamy naszych klientów, że przy odbiorze okien, trzeba precyzyjnie sformułować zamówienie. Powinny się w nim znaleźć schematy okien z uwidocznionym podziałem, ich wymiary i kierunki otwierania skrzydeł. Ważne jest również, aby określić porządane parametry izolacyjności termicznej i akustycznej, kolorystykę wykończenia oraz inne dodatki, dotyczące na przykład dodatkowego wyposażenia okien.

PRAKTYCZNOŚĆ UŻYTKOWANIA?

Uczulamy naszych klientów na zalety przemawiające za oknami PCV. Charakteryzują tą technologię trwałość i wygoda użytkowania, wygoda w konserwacji i malowaniu, jak i łatwej w myciu i codziennej eksploatacji ich wykończenia. Okna plastikowe to krok w kierunku ochrony środowiska, ze względu na fakt, iż okna produkowane przez naszą firmę nie zawierają w swoim składzie substancji, które mogły być przeszkodą w ich recyklingu.

Okna z PCV cieszą się wysoką popularnością na rynkach zachodnich, gdzie sprzedaż tego typu stolarki znacznie przewyższa sprzedaż okien z drewna czy aluminium.

OKRES GWARANCYJNY?

W przypadku wystąpienia wad materiałowych, produkcyjnych oraz budowlanych w okresie gwarancyjnym, Producent oraz firmy przez niego autoryzowane są zobowiązane do usunięcia powstałej szkody. Procedura gwarancyjna zostaje uruchomina po przedstawieniu przez Odbiorcę pisemnego zgłoszenia reklamacyjnego, które powinno zawierać przede wszystkim umowę i rachunek zakupu.

Gwarancja oferowana przez producenta powinna obejmować:

  • profile,
  • szyby,
  • okucia,
  • parapety,
  • wykonane roboty budowlane.

JAK Z MONTAŻEM?

Zalecamy montaż okien przez wyspecjalizowane firmy, których pracownicy są odpowiednio przeszkoleni, gwarantując Państwu przeprowadzenie montażu z należytą starannością.

Zwróć uwagę czy Twój Wykonawca:

  • w pracy używa wyłącznie sprawdzonych materiałów i sprzętu,
  • przed przystąpieniem do pracy  właściwie przygotowuje i zabezpieczą miejsce montażu przed różnymi okolicznościami płynące z jego pracy,
  • po zakończeniu realizacji firma przykłada się do sprzątania miejsca pracy,
  • przeprowadza kontrolę jakości wykonanej pracy,
  • dokonuje regulacji okuć.

OCHRONA PRZED ZIMĄ?

Jak zabezpieczyć okna na zimę? Radzimy dobrze i starannie umyć i oczyścić powierzchnie w otoczeniu okna. Ponadto należy odkurzyć trudno dostępne miejsca i udrożnić otwory odwadniające, jak i sprawdzić stan wszystkich uszczelek.

Jeżeli uszczelki w Twoim oknie uległy w zużyciu radzimy je wymienić. W przypadku gdy uszczelki są w dobrym stanie należy je odpowiednio zakonserwować używając środków o takim przeznaczeniu.

Radzimy naoliwić okucia oraz wyregulować i przestawić rolki dociskowe na mocniejszy docisk. Pozwoli to nam na odpowiednie przygotowanie naszych okien do warunków atmosferycznych panujących w tym specyficznym dla przyrody okresie. W celu regulacji okien oraz sprawdzeniu stanu technicznego służymy swoją wiedzą.

JAK PIELĘGNOWAĆ OKNA PCV?

Każde okno od strony zewnętrznej posiada otwory odwadniające, które muszą pozostać drożne. Otwory te można dostrzec w dolnej części ramy okiennej. Radzimy usunąć z nich zanieczyszczenia.

Okna PCV, jak każdy produkt podlegają procesowi zużycia. Dlatego powinniśmy oliwić wszystkie elementy ruchome oraz miejsca ryglowań przynajmniej raz w roku. Polecamy do tego celu używanie smarów lub oleji bez zawartości kwasów i żywic (pH – neutralne). Dobrze jest, aby przynajmniej raz w roku sprawdzić czy zawiasy są dobrze i mocno osadzone w miejscach mocowania.

OBEJRZYJ VIDEO Z PRAKTYCZNYMI PORADAMI

Kontakt

Producent stolarki okiennej Krasnystaw

ul. Kolonia Krakowskie Przedmieście 54

ul. Brzechwy 2

22-300 Krasnystaw

tel. +48 607 169 039

tel. kom. +48 604 784 315

email: madarokna@wp.pl